Udbud

Gennem vores projektweb oprettes digitale udbud i tæt samarbejde med bygherre. Vi klarer alle de nødvendige processer: Vi udarbejder kontraktgrundlag, udbudsbrev, fælles betingelser, tilbudslister mm. I udbudsfasen sørger Safe-Con for kvalitetssikring af tegningsgrundlag, upload og opsætning, og vi står også for styring af besigtigelser, spørgsmål, rettelsesblade etc. Safe-Con forestår en bedømmelse af de indkommende tilbud og sammensætter – under forhandling – det stærkeste team til opgaven. 

Kalkulation og indkøb

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for bygherre, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri. Det gør vi ved at sætte fokus på arbejdsprocesserne tidligt i projektets stadie, i forhold til tid, økonomi, kvalitet og bygbarhed. Vi skærer dækningsbidraget fra de store totalentreprenører og køber mindre entrepriser og leverancer, hvor arbejdet, som gives pris på, ligger i firmaet som egenproduktion. På den måde bygger vi typisk 7-10 % billigere. Vi rådgiver vores kunder i overensstemmelse med bygherrens vision om projektet. 

Vores arbejde

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for bygherrer, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri. 

Hvem er vi?

Safe-Con udvikler selv mindre byggesager og går også gerne med i projekter. Vi deltager altid gerne i en dialog omkring processen og har et stort netværk, som kan bidrage til et stærkt team omkring opgaven. Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm og kan hjælpe i hele processen eller som sparringspartner løbende.