Byggebudget​

Vi har mange års erfaring i at prissætte arkitektgrundlag på et meget tidligt stadie. Vi har selv ingeniørdisciplinen i huset, og vi udarbejder altid de overordnede statiske principper for fundering og bærende system. Dette, sammen med arkitektgrundlaget, danner grundlag for de første økonomiske beregninger på dit projekt. 

Økonomi og risikostyring

Safe-Con godkender faktura til betaling og fører byggeregnskab og budgetopfølgning i vores eget regnskabssystem. Vi overvåger løbende risici på projektet og holder bygherre nøje orienteret. Dette sikrer at byggeherre rettidigt kan tage de bedst mulige beslutninger. Vi er altid til stede på byggepladsen, og fordi vi har været med fra starten, har vi en stor viden om projektet.

Økonomien og styring af risici, herunder tidsplan, fylder meget i vores arbejde og der følges op efter hvert byggemøde i forhold til aftalesedler/tillægsaftaler, som holdes op mod projektmaterialet, samt eventuelle forskydninger i tidsplanen. Vi reagerer altid hurtigt på ændringer, som derfor ikke når at udvikle sig. I tæt samarbejde med bygherre justeres risiko og ønsker løbende.

Vores arbejde

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for bygherrer, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri. 

Hvem er vi?

Safe-Con udvikler selv mindre byggesager og går også gerne med i projekter. Vi deltager altid gerne i en dialog omkring processen og har et stort netværk, som kan bidrage til et stærkt team omkring opgaven. Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm og kan hjælpe i hele processen eller som sparringspartner løbende.