Bæredygtighed

Hos Safe-Con arbejder vi målrettet med at nedbringe vores miljøpåvirkning og leve op til gældende miljølovgivning til gavn for miljøet, kunder, medarbejdere og os selv.

Medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri

Vi er medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri; et erhvervsnetværk for miljøledelse, grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtighed inden for industri og byggeri. Her udvikler vi løbende vores viden og kompetencer inden for bæredygtighed, arbejdsmiljø, energi, digitalt byggeri og samfundsansvar.

Miljøredegørelser

Vi medvirker i miljøredegørelser for nogle af vores byggeprojekter på baggrund af MiljøForum Fyns manual. Manualen anviser en metode til, hvordan der på en enkel måde arbejdes med miljø- og bæredygtighedshensyn og dokumenteres herfor.

Miljøredegørelsen bliver uvildigt vurderet og godkendt af MiljøForum Fyn-Byggeri advisory board. Godkendes miljøredegørelsen modtager vi MiljøForum Fyns Miljødiplom.

Vi har senest modtaget Miljødiplom i 2020, og det er bevis på, at vi mener det, når vi siger, vi er en miljørigtig virksomhed.

bæredygtigt byggeri

Som led i vores strategi til at blive bygherres fortrukne rådgiver, tager vi næste skridt for at udvikle bedre bygninger igennem bæredygtigt byggeri. Det er vigtigt for Safe-Con at virksomheden kan tilbyde rådgivning indenfor et bredt spekter af områder, der kan skaber værdi for vores bygherre, dette gælder især også bæredygtighed.

Det er vigtigt at tænke bæredygtighed ind i et stort perspektiv, og altid vurdere hvilke positive og ikke mindst negative effekter en projektændring har.

Sund og bæredygtig proces

For at sikre et bæredygtigt byggeri, som også hænger sammen økonomisk, er det vigtigt at have en struktureret og grundig proces. Det er i projekteringsfasen det er nemmest og billigst at få indarbejdet de nødvendige tiltag for at højne bæredygtigheden, derfor er det også vigtigt at have kendskab til de mange aspekter der kan indgå i en bæredygtighedsvurdering. Safe-Con har inddraget DGNB’s meget ambitiøse certificeringssystem, som en fast del af vores projekteringsrådgivning. Derved sikre vi i højere grad at få stillet de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter. Som værktøj har vi udviklet et procesdiagram, som sætter struktur på bæredygtighedsaspekterne ift. projekteringsfaserne, dette sikre at der tages stilling til så meget som muligt, så tidligt som muligt.

DGNB og Miljødiplom

Hvis vores bygherre ønsker at udmærke sig særligt bæredygtigt, vil Safe-Con kunne tilbyde rådgivning indenfor DGNB og BYG-Fyn’s miljødiplom. Derudover tilstræber vi at arbejde efter standarter som komplimentere arbejdet med systemerne. Som eksempel kan der nævnes vores grundige procesarbejde, som er screenet til at kunne score 55% i DGNB-systemet uden at implementere yderligere tiltag. Derudover har vi beskrevet mulige tiltag der kan indarbejdes for at opnå DGNBs højeste udmærkelse platin.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Ledige stillinger hos Safe-Con ApS

Er du vores nye kollega?

Safe-Con søger en entrepriseleder. Læs mere her.