Bæredygtighed

Hos Safe-Con arbejder vi målrettet med at nedbringe vores miljøpåvirkning og leve op til gældende miljølovgivning til gavn for miljøet, kunder, medarbejdere og os selv.

Medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri

Vi er medlem af MiljøForum Fyn – Byggeri; et erhvervsnetværk for miljøledelse, grøn omstilling, cirkulær økonomi og bæredygtighed inden for industri og byggeri. Her udvikler vi løbende vores viden og kompetencer inden for bæredygtighed, arbejdsmiljø, energi, digitalt byggeri og samfundsansvar.

Bæredygtigt byggeri

Som led i vores strategi til at blive bygherres fortrukne rådgiver, tager vi næste skridt for at, udvikle bedre bygninger igennem bæredygtigt byggeri. Det er vigtigt for Safe-Con at, virksomheden kan tilbyde rådgivning indenfor et bredt spekter af områder, som skaber værdi for vores bygherre – dette gælder især bæredygtighed.

Det er vigtigt at tænke bæredygtighed ind i et stort perspektiv og altid vurdere, hvilke positive og ikke mindst negative effekter, en projektændring har. 

Sund og bæredygtig proces

For at sikre et bæredygtigt byggeri som også hænger sammen økonomisk, er det vigtigt at have en struktureret og grundig proces.

Det er i projekteringsfasen det er nemmest og billigst at, få indarbejdet de nødvendige tiltag for at højne bæredygtigheden. Det er derfor vigtigt at have kendskab til de mange aspekter, der kan indgå i en bæredygtighedsvurdering. Safe-Con har inddraget DGNB’s ambitiøse certificeringssystem, som en fast del af vores projekteringsrådgivning. På den måde sikre vi at, få stillet de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter. Som værktøj har vi udviklet et procesdiagram, som sætter struktur på bæredygtighedsaspekterne ift. projekteringsfaserne, dette sikre at der tages stilling til så meget som muligt, så tidligt som muligt.

DGNB og Miljødiplom

Hvis vores bygherre ønsker at udmærke sig særligt bæredygtigt, vil Safe-Con tilbyde rådgivning indenfor DGNB og BYG-Fyns miljødiplom. Vi tilstræber at arbejde efter standarter som komplimenterer arbejdet, med systemerne. Som et eksempel kan der nævnet vores grundige procesarbejde, som er screenet til, kunne score 44% i DGNB-systemet, uden at implementere yderligere tiltag. Vi har beskrevet muligt tiltag, der kan indarbejdes for at opnå DGNBs højeste udmærkelse, platin.

Miljøredegørelse

Vi medvirker i miljøredegørelser for nogle af vores byggeprojekter på baggrund af MiljøForum Fyns manual. Manualen anviser en metode til, hvordan der på en enkel måde arbejdes med miljø- og bæredygtighedshensyn og dokumenteres herfor.

Miljøredegørelsen bliver uvildigt vurderet og godkendt af MiljøForum Fyn-Byggeri advisory board. Godkendes miljøredegørelsen modtager vi MiljøForum Fyns Miljødiplom.

Vi har senest modtaget Miljødiplom i 2020, og det er bevis på, at vi mener det, når vi siger, vi er en miljørigtig virksomhed.