Projekt - og byggeledelse

Vi har over 12 års erfaring med projekt- og byggeledelse, og styre vores byggesager med god gammeldags planlægning. Vi er altid til stede på byggepladsen for opfølgning af tidsplan, tegninger, byggeri samt gode ideer. Tidsplan bliver delt op i 5 ugers planer, som gennemgås med formændene og alle opgaver, som ligger en uge frem, bliver prioriteret og talt igennem. Byggepladsen bliver gennemgået ift. sikkerhed for kranløft, leverancer og platforme således alle har en fælles opdateret forståelse af sikkerheden på pladsen.

Byggemøder afholdes en gang ugentligt hvor økonomi, tidsplan ift. bemanding samt stade og projektspørgsmål er nogle af de emner, som gennemgås. Ligeledes afholdes en sikkerhedsrundering samt sikkerhedsmøder minimum hver 14. dag. Det er vigtigt byggepladsen er ryddelig og der er styr på indhegning samt materialeoplæg.

Vi udfører vores kvalitetssikring og tilsyn i Ajour, som er en fælles digital platform, hvor alle entreprenører er tilkoblet. Dette giver en hurtig og tæt dialog omkring kontrolplaner og forventningsafstemning af aflevering. Dette er i sær vigtigt ift. den nye DS 1140 hvor certificeret statiker skal godkende entreprenørens KS. Safe-Con har egen ingeniør-afdeling, og i samarbejde med entreprenøren opsættes digitale kontrolplaner for en lettere aflevering og anmærkningsfri Ibrugtagelse.

Vores arbejde

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for bygherrer, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri. 

Hvem er vi?

Safe-Con udvikler selv mindre byggesager og går også gerne med i projekter. Vi deltager altid gerne i en dialog omkring processen og har et stort netværk, som kan bidrage til et stærkt team omkring opgaven. Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm og kan hjælpe i hele processen eller som sparringspartner løbende.