Energi og indeklima

Hos Safe-Con er vi opmærksomme på, at danskerne tilbringer størstedelen af deres tid indendørs, hvad enten det er på arbejde, i skole, på studiet eller derhjemme. Vi forstår vigtigheden af et godt indeklima for at sikre optimalt arbejds- og læringsmiljø. 

Samtidig er vi bevidste om at skabe et indeklima, der belaster miljøet minimalt og sikrer en sund økonomi. Med stigende kompleksitet i bygninger øges behovet for individuelle løsninger inden for indeklima og energi. 

Sådan arbejder vi med energi og indeklima​

Vi tilbyder en kombination af indeklimasimuleringer og energiberegninger, der skaber et sundt indeklima og samtidig fremmer bæredygtighed og økonomisk balance. Vores systematiske processer sikrer dokumentation og certificering, der imødekommer alle vores kunders behov, herunder bæredygtighedscertificeringer. 

Vi anvender avanceret beregningssoftware som IES til at modellere og beregne rumtemperatur, dagslys og andre indeklimaparametre. Dette gør det muligt at sammenligne forskellige ventilationssystemer, glasarealer og solafskærmning for at foreslå den optimale løsning. Vores beregninger dokumenterer også, om rumtemperaturen holdes inden for anbefalede grænser i brugstiden, hvilket ligeledes er nødvendigt for DGNB-certificering. 

Til beregning af bygningens energiramme anvender vi softwaren BE18. Dette program muliggør sammenligning af energiperformance mellem forskellige bygninger ved hjælp af standardiserede modeller og forudsætninger om vejrforhold, brugstid og andre faktorer. Det er vigtigt at bemærke, at disse beregninger ikke repræsenterer bygningens faktiske energiforbrug, men bruges til at sammenligne forskellige bygningers energiperformance. 

Vores arbejde med energi og indeklima kan integreres med andre elementer i bygningen for at opnå bedre resultater. Vi er engagerede i tæt dialog med alle involverede parter i projektet for at sikre, at vores kunder opnår det bedst mulige resultat, uanset opgavens omfang. 

Vores arbejde

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for bygherrer, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri. 

 

Hvem er vi?

Safe-Con udvikler selv mindre byggesager og går også gerne med i projekter. Vi deltager altid gerne i en dialog omkring processen og har et stort netværk, som kan bidrage til et stærkt team omkring opgaven. Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm og kan hjælpe i hele processen eller som sparringspartner løbende.