Ingeniør konstruktioner​​

Safe-Con tilbyder alle former for ingeniørydelser til byggeriet, med en særlig fokus på projektering og udførelse af konstruktioner. Det samlede udvalg af ingeniørydelser, er en del af Safe-Cons vision om at forenkle byggeprocessen for bygherren, hvorfor det er altafgørende at kunne tilbyde en bred palette af rådgivningsydelser. Koncentrationen af erfaring og egenskaber hos Safe-Con, som bygherrens eneste samarbejdspartner, sikrer de lavest mulige udgifter og den mest pragmatisk tilgang til byggeprocessen.

Nedenstående sager illustrerer et udpluk af vores erfaring og kompetencer.

Vi kan også løfte din opgave.

Ingeniørarbejde

Safe-Con udfører selv ingeniørarbejdet. Dette er tit en stor fordel under projekteringen, fordi beslutningerne kan tages hurtigere. Ligeledes er der ikke pludselig ferie, kurser eller andet, som gør, at den sagsansvarlige skiftes. Ingeniørposten er videnstung, og der kan gå lang tid, før en ny mand er inde i projektet. Derfor er det altid lettere at have denne del tæt på sig. 

Vores arbejde

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for bygherrer, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri. 

Hvem er vi?

Safe-Con udvikler selv mindre byggesager og går også gerne med i projekter. Vi deltager altid gerne i en dialog omkring processen og har et stort netværk, som kan bidrage til et stærkt team omkring opgaven. Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm og kan hjælpe i hele processen eller som sparringspartner løbende.