Forsikringer

Professionel ansvarsforsikring

Policenummer: 153-08657534-14009

Safe-con Aps

CVR. nr 37388629

Vores forsikringer dækker:

Sikredes interesse
– Teknisk rådgivning og bistand indenfor
– Bygherrerådgivning, planlægning og byggeledelse
– Konstruktionsteknik

Dækningssum
Professionelt ansvar: kr. 5.000.000,00 pr. tingskade og formuetab

kr. 12.500.000,00 pr. personskade
kr. 15.000.000,00 I alt pr. forsikringsår

Erhvervsansvar:
kr. 10.000.000,00 pr. skade og i alt pr. forsikringsår

Selvrisiko
Professionelt ansvar:
kr. 50.000,00  pr. skade
Erhvervsansvar:
kr. 2.000,00   pr. skade

Hvem er vi?

Safe-Con udvikler selv mindre byggesager og går også gerne med i projekter. Vi deltager altid gerne i en dialog omkring processen og har et stort netværk, som kan bidrage til et stærkt team omkring opgaven. Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm og kan hjælpe i hele processen eller som sparringspartner løbende.