Forsikringer

Police
  • Professionel ansvarsforsikring
  • Policenummer: 153-08657534-14009
  • Safe-con Aps
  • CVR. nr 37388629
Sikredes interesse
  • Teknisk rådgivning og bistand indenfor
  • Bygherrerådgivning, planlægning og byggeledelse
  • Konstruktionsteknik
Dækningssum

Professionelt ansvar:
kr. 5.000.000,00
 pr. tingskade og formuetab

kr. 12.500.000,00 pr. personskade

kr. 15.000.000,00 I alt pr. forsikringsår

Erhvervsansvar:
kr. 10.000.000,00
pr. skade og i alt pr. forsikringsår

Selvrisiko

Professionelt ansvar:
kr. 50.000,00  pr. skade

Erhvervsansvar:
kr. 2.000,00   pr. skade

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629