Projektstyring og kvalitetssikring med Ajour

Når du vælger Safe-Con som partner i netop sin byggesag, følger Ajour med i pakken. Ajour er en samlet IT-platform, for byggebranchen, der supplerer alle byggeprocessens deltager, hele vejen fra den indledende idé til varig drift og vedligehold af det afleverede byggeri.

Safe-Con bruger Ajour for at sikre den bedst mulige integration af IT, i byggeprocessen. Ajour omfatter adskillige moduler, der i fællesskab, er en hjørnesten i Safe-Cons model, for en af de mest omkostningseffektive projekt- og byggeristyringsmetoder i Danmark.

Sådan arbejder vi med Ajour

Fælles for Ajours mange funktioner er, at der sikres et særdeles højt niveau for kvalitetssikring af alle byggeriets faser. F.eks. fjerner den integrerede fildelingsplatform tvivlen om hvilke materialer, der er gældende, og hvor det er tilgængeligt.  

Et af Ajours særlige forcer er den smartphone- og fotobaserede tilsyns- og kvalitetssikringsfunktion, der er udviklet med henblik på brug. Særligt under udførsel, men lige så vel ved drift og vedligehold. Tilsyn sker i en direkte tovejs kommunikationsplatform fremfor e-mail eller fildelingsplatform, hvor informationer og gennemførsel fejler, grundet manglende opfølgning og ansvar. 

Vores arbejde

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for bygherrer, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri. 

Hvem er vi?

Safe-Con udvikler selv mindre byggesager og går også gerne med i projekter. Vi deltager altid gerne i en dialog omkring processen og har et stort netværk, som kan bidrage til et stærkt team omkring opgaven. Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm og kan hjælpe i hele processen eller som sparringspartner løbende.