BE18 energirammeprogram​

Beregningsprogrammet Be18 bruges til at dokumentere, at en bygning opfylder bygningsreglementets energibestemmelser og til at udregne energibehov og energiforbrug i nybyggeri. 

Sådan arbejder vi med BE18 energirammeprogram

Beregningsprogrammet Be18 er udviklet af SBi til at dokumentere, at energikravene i Bygningsreglementet og anden lovgivning er fulgt. Men anvisningen kan også hjælpe arkitekter og andre rådgivere med at udregne energibehov og energiforbrug i projekteringsfasen, så der skabes en god energiøkonomi, der kan fremtidssikre byggeriet bedst muligt. 

Vores arbejde

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for bygherrer, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri. 

Hvem er vi?

Safe-Con udvikler selv mindre byggesager og går også gerne med i projekter. Vi deltager altid gerne i en dialog omkring processen og har et stort netværk, som kan bidrage til et stærkt team omkring opgaven. Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm og kan hjælpe i hele processen eller som sparringspartner løbende.