Projektnavn

Projekt: Munkebjergvænget Lidl

Sted: Odense

Arkitekt: Juul|Frost

Ingeniør: Safe-Con

Kunde: Barfoed Group

Projektbeskrivelse

Barfoed Group og Lidl Danmark udfører en ambitiøs dagligvarebutik hvor æstetik, funktion og kvalitet er i højsædet.

Projektet udføres i samarbejde med JUUL | FROST Arkitekter og afspejler en implementering af Safe-Cons egenudviklede projektmodel, der omfatter en helhedsorganisation af den samlede byggeproces, som ikke blot dækker traditionelle emner som Ingeniørbistand, bygherrerådgivning, projekteringsledelse og byggeledelse, men også samler dem under én fane.

Dette giver en nem og smidig kommunikationsvej med kun én kontaktperson, og sikrer samtidig at bygherren undgår det traditionelle dækningsbidrag fra totalentreprenøren. Safe-Con samler fagentrepriserne og styrer dem igennem i tæt dialog med bygherren som derved kommer tættere på tid og kvalitet.