Thorsvej

BYGHERRE: CP BYG


ARKITEKT: Arkitektfirmaet TKT

Projektbeskrivelse

Byggeriet omfatter overordnet set opførelse af 5-punkts-hus i 2 plan samt et længdehus, ligeledes i 2 plan. Længdehuset opføres på en eksisterende kælder til en tidligere kedelcentral.


Byggeriet, herunder også boligetagernes indvendige bærende skillevægge udføres i letklinkerbeton og fremstår udvendigt som skalmuret.
Etageadskillelse mellem stue og 1. sal udføres som huldæk. I øvrigt udgøres etageadskillelsen mellem kælder og stue i længdehuset af eksisterende in-situ-støbte betondæk, som igen bæres at et omfattende in-situ-støbt søjle-bjælke-system. Tagkonstruktionen udføres i ståltrapez. Punkthusene bliver funderet på pæle/brønde og bærende fundamentsbjælker samt selvbærende terrændæk.


Der er for denne byggesag udarbejdet konstruktionsprojekt samt statiske beregninger i forbindelse med konstruktionsprojektet.

Safe-Cons rolle i projektet

- Konstruktion

- Statistik

- Installation

- Energi

- Projekt - og byggeledelse