Skrillinge

BYGHERRE: CP Byg

ARKITEKT: TKT

Projektbeskrivelse

Safe-Con forestod for ingeniør bistand ved opførelse af boliger, med MAB der styrer projektet og TKT som arkitekter. Safe-Con forestod ligeledes for de statiske beregninger som omfatter konstruktioner i forbindelse med opførelsen af 3 bygninger i 2 plan med i alt 22 boliger.

Byggeriet er opbygget af præfabrikeret træskelet elementer som fremstår skalmuret. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes i præfabrikeret treskelet vægge. Etageadskillelsen mellem stue og 1. sal udføres i præfabrikeret træbjælkelag. Tagkonstruktionen udføres med præfabrikeret gitterspær. Bygningerne er funderet direkte.

Safe-Cons rolle i projektet

- Konstruktion

- Statistik

- Installation

- Energi

- Projekt - og byggeledelse