Sommerhus, Gilleleje

PROJEKT: Gilleleje Sommerhus
 
STED: Gilleleje

ARKITEKT: Mette Lange

INGENIØR: Safe-Con

KUNDE: Lars Normann

Projektbeskrivelse

Opførelse af eksklusivt 3-plans sommerhus beliggende ud til vandet i Gilleleje. Bygningen er opbygget af porebeton som fremstår skalmuret. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes porebeton, andre er af gips. Etageadskillelsen mellem kælder og stue samt 1. sal udgøres af letdæk. Tagkonstruktionen udgøres af bjælke-spær. Bygningerne er direkte funderet med tradtionelle stribefundamenter. Safe-Con har udført konstruktionsprojekt og statiske beregninger og forestod ligeledes for projekt- og byggeledelse.

Safe-Cons rolle i projektet

- Konstruktion

- Statik

- Installation

- Energi

- Projekt - og byggeledelse