Flintagergårdsvej

BYGHERRE: MAB

ARKITEKT: TKT

Projektbeskrivelse

Safe-Con forestod ingeniør bistand i forbindelse med opførelse af 27 boligere i 2 plan i Bellinges nye kvarter. Bygningerne er opbygget med bagmur og skillevægge i porebeton. Facader og gavle skalmures. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes udført i porebeton. Etageadskillelsen mellem stue og 1. sal udføres med huldæk.

Tagkonstruktionen udføres med præfabrikeret gitterspær. Bygningerne er funderet direkte. I tilknytning til de statiske beregninger har Safe-Con ligeledes udarbejdet konstruktionsprojekt. Endvidere varetages hovedstatik og fundamentprojekt af Safe-Con på konstruktion og kloak.

Safe-Cons rolle i projektet

- Konstruktion

- Statistik

- Installation

- Energi

- Projekt - og byggeledelse