Dalumvej 33

BYGHERRE: Sielemann Ejendomme
 
ARKITEKT: Byggetilladelsen.dk
 
UNDERRÅDGIVER (INSTALLATIONER): ​​VITA ingeniører

Projektbeskrivelse

Opførelse af 14 boliger og 3 restauranter i 2 etager med teknikkælder under den ene bygning. Bygningen er opbygget af porebeton som fremstår skalmuret. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes porebeton. Etageadskillelsen mellem stue og 1. sal udgøres af huldæk.

Tagkonstruktionen udgøres af præfabrikeret gitterspær. Bygningerne funderes direkte. Safe-Con projekterede konstruktioner og udførte statiske beregninger. Safe-Con forestod ligeledes byggeledelsen på dette varierede og flotte byggeri, der stod færdig på blot 9 måneder. VITA ingeniører blev entreret som underrådgiver for installationer på denne byggesag.

Safe-Cons rolle i projektet

- Konstruktion

- Statik

- Installation

- Energi

- Projekt - og byggeledelse