Brockdorffvænget, Odense M

BYGHERRE: Cenema Ejendomme

ARKITEKT: Byggetilladelsen.dk

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter opførsel af i alt 2 (8 ?) fantastisk velbeliggende boliger i et byggeri på 2 etager.
Byggeriet opføres med bagmur og skillevægge i porebeton og fremstår med skalmurede facader og gavle. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes udført i porebeton. Byggeriet er funderet direkte.

Etageadskillelsen mellem stue og 1 sal udføres som huldæk og tagkonstruktionen udføres som præfabrikeret gitterspær.
Safe-Con udfører på denne byggesag konstruktionsprojekt og statiske beregner i forbindelse med samme.

Safe-Cons rolle i projektet

- Konstruktion

- Statik

- Installation

- Energi

- Projekt - og byggeledelse