Brockdorffvænget, Odense M

BYGHERRE: Cenema Ejendomme
ARKITEKT: Byggetilladelsen.dk

Projektet omfatter opførsel af i alt 2 (8 ?) fantastisk velbeliggende boliger i et byggeri på 2 etager.
Byggeriet opføres med bagmur og skillevægge i porebeton og fremstår med skalmurede facader og gavle. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes udført i porebeton. Byggeriet er funderet direkte.
Etageadskillelsen mellem stue og 1 sal udføres som huldæk og tagkonstruktionen udføres som præfabrikeret gitterspær.
Safe-Con udfører på denne byggesag konstruktionsprojekt og statiske beregner i forbindelse med samme.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This