Rådgivningsvirksomhed

Med speciale i, projektledelse, byggestyring
og ingeniørarbejde

100 % uafhængige

Safe-Con er uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser. Lige fra udvikling til aflevering, af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet

Til fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Rådgivnings- virksomhed

Med speciale i, Projektledelse, Byggestyring
og Ingeniørarbejde

100 % Uafhængige

Safe-Con er uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser. Lige fra udvikling til aflevering, af det færdige projekt.

Safe-Con styre projektet

Til fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

HVAD KAN SAFE-CON HJÆLPE MED?

januar 15

Projektudvikling

Safe-Con udvikler selv mindre byggesager og går også gerne med i projekter. Vi deltager altid gerne i en dialog omkring processen og har et stort netværk, som kan bidrage til et stærkt team omkring opgaven.

februar 15

Opstilling af Budget

Vi har mange års erfaring i at prissætte arkitektgrundlag på et meget tidligt stadie. Vi har selv ingeniørdisciplinen i huset, og vi udarbejder altid de overordnede statiske principper for fundering og bærende system. Dette, sammen med arkitektgrundlaget, danner grundlag for de første økonomiske beregninger på dit projekt.

marts 15

Ingeniørarbejde

Safe-Con udfører selv ingeniørarbejdet. Dette er tit en stor fordel under projekteringen, fordi beslutningerne kan tages hurtigere. Ligeledes er der ikke pludselig ferie, kurser eller andet, som gør, at den sagsansvarlige skiftes. Ingeniørposten er videnstung, og der kan gå lang tid, før en ny mand er inde i projektet. Derfor er det altid lettere at have denne del tæt på sig.

april 15

Projekteringsledelse

Safe-Con fungerer som bygherres forlængede arm. Vi er med hos myndighederne i tæt samarbejde med projektets arkitekt. Vi sørger for, at bygherres ønsker indarbejdes. Og vi sørger for, at tidsplanen overholdes. Ligeledes sørger vi for en løbende justering af budgettet i forhold til ændringer og tilkøb. Hvis ingeniørarbejdet ligger hos Safe-Con, er denne løbende budgetjustering en selvfølge. I øvrige tilfælde kan vi f.eks. bruges til indkøb af elementer på et tidligt stadie.

maj 15

Kalkulation og Indkøb

Gennem vores projektweb oprettes digitale udbud i tæt samarbejde med bygherre. Vi klarer alle de nødvendige processer: Vi udarbejder kontraktgrundlag, udbudsbrev, fælles betingelser, tilbudslister mm. I udbudsfasen sørger Safe-Con for kvalitetssikring af tegningsgrundlag, upload og opsætning, og vi står også for styring af besigtigelser, spørgsmål, rettelsesblade etc. Safe-Con forestår en bedømmelse af de indkommende tilbud og sammensætter – under forhandling – det stærkeste team til opgaven.

september 21

Projekt – og byggeledelse

Vi har over 12 års erfaring med projekt- og byggeledelse, og det er nødvendigt, hvis man skal lede et byggeri. Vi ser desværre alt for tit, at gode, men knap så erfarne folk placeres på store eller komplicerede byggerier – med et ringe resultat. Det er vigtigt, at personen med ansvaret leder nedad, men det er mindst lige så vigtigt, at han tør lede opad. Safe-Con er ikke den billigste partner i denne disciplin – men vi er en af de sikreste.

september 21

Mangelgennemgang

Safe-Con styrer mangelgennemgangen digitalt gennem vores eget system. Vi starter altid så tidligt, at der kan laves 2-3 gennemgange inden afleveringsforretning. Det er vigtigt, at afleveringen tænkes ind i processen og tidsplanen fra starten. Det giver det bedste byggeri i den sidste ende.

september 21

Økonomi og risikostyring

Safe-Con godkender faktura til betaling og fører byggeregnskab i vores eget regnskabssystem. Vi overvåger løbende risici på projektet og holder bygherre nøje orienteret. Vi er altid til stede på byggepladsen, og fordi vi har været med fra starten, har vi en stor viden om projektet.

september 21

1 – og 5 års gennemgang

Ved disse gennemgange ”tænder” vi for den digitale mangelgennemgang igen. På den måde kan vi se problemerne fra tidligere, så vi kan lave en optimal gennemgang.

september 21

Afleveringsforretning

Safe-Con udarbejder afleveringsforretning ift. entreprenører, leverandører og andre tilknyttede virksomheder. Her nedskrives garantien, og der aftales dato for 1- og 5-årsgennemgang. Hvis der stadigvæk er mangler, dokumenteres disse, og der aftales et tidspunkt for udbedring.

Sikker hånd om projekterne

”Jeg har ifm. flere byggesager haft fornøjelsen af at entrere med Safe_Con/Jacob B. Jacobsen som byggeteknisk rådgiver, og det har været en fornøjelse! Jacob har en sikker hånd om projekterne, hvor entreprenører bliver udskiftet hvis de ikke lever op til det aftalte, og hvor et fint udbudsmateriale og en tæt løbende opfølgning sikrer en tryghed omkring det styringsmæssige. Hertil kommer en byggeteknisk indsigt og et fint netværk af relevante entreprenører og fagpersoner, som løbende guider i retning af at vælge de rigtige og holdbare løsninger.”

Lars Normann
Normann Ejendomme

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629