Stort tak for år 2019
til alle kunder og samarbejdspartnere

Endnu et år er gået, og Safe-Con vokser fortsat. Seks medarbejdere blev til tolv og med to praktikanter på vej, mærker vi for alvor vokseværket.

Vi fik afleveret 1. etape af Munkebjergvænget Delområde B, 14 dage før tid, heriblandt aflevering af 13.500 m² boliger, udearealer, park, orangerier og en sø. Vi meget stolte over detaljeringsniveauet på afleveringen og vi siger i dag tak til alle entreprenører, og bygherre med æbleskiver og glögg.

Vi kom i jorden på Munkebjergvænget med Delområde C og D, der i hast er ved at tage form; fem etagers kontorer, en etages dagligvarebutik samt P-kælder for Barfoed Group som en del af deres ambitiøse udvikling af byområdet på hjørnet af Munkebjergvej og Niels Bohr Allé. Første fase af Munkebjerg Business Park er blevet lukket og der er kommet varme på etagerne. Således starter vi med Aptering i en tør bygning i det nye år. Det samme gælder for Lidl Butikken ved siden af.
Samtidig er elementerne på P-kælderen begyndt at blive rejst. Alt i alt følger Munkebjergvænget tidsplanen.
Vi har igennem juleferien et team på tre mand som arbejder på byggepladsen, for at varetage fremdriften samt de sidste mangler fra beboerne.

I det nye år, starter vores byggedivision ligeledes op på et facadeprojekt i Vollsmose og har samtidig givet pris på vores første to totalentrepriser.

Ingeniør-afdelingen beskæftigede sig med over 80 sager, herunder bl.a. Fiona Park ved opførelse af 2 boligblokke, Ryhavevej 7 i Århus der omhandler opførelse af erhverv og bolig i samarbejde med CP Byg, Gedskovvej 19-21 i Kerteminde vedrørende opførelse af boliger og Tvis Køkken på Grønløkkevej 6B i Odense som omhandler om- og tilbygning af kontorer, udstilling og 3 mindre lejemål i samarbejde med MAB, færdiggørelse af Kochsgade 51 og 90-94, opførelse af attraktivt beliggende sommerhus i Hundslund og mange flere sager. Hertil er bl.a. de omfattende ingeniørydelser Safe-Con leverer som en del af vores pakkeløsning til bygherre, heriblandt på Munkebjerg Business Park.

Det viser sig, at Safe-Cons egenudviklede projektmodel hvor vi arbejder med åbne kalkulationer, i samarbejde med bygherre, færdigprojekterer samt handler budgettet hjem 8 – 10 % billigere end vores kollegaer

 

Fra Safe-Con ønsker vi kunder, samarbejdspartnere og hele netværket
en rigtig glædelig jul og et fremragende nytår.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 – 5000 Odense C – Danmark – CVR-nr. 37388629