En bedre vej til målet

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for Bygherre, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri.
Det gør vi ved at sætte fokus på arbejdsprocesserne, tidligt i projektets stadie, ift. tid, økonomi, kvalitet og bygbarhed. Vi skærer dækningsbidraget fra de store totalentreprenører og køber mindre entrepriser og leverancer hvor arbejdet, som gives pris på, ligger i firmaet som egenproduktion. På den måde bygger vi typisk 7-10 % billigere. Vi rådgiver vores kunder som bygherrerådgiver, totalrådgiver eller ingeniørrådgiver i overensstemmelse med bygherrens vision om projektet.

Bæredygtighed

Som led i vores strategi til at blive bygherres fortrukne rådgiver, tager vi næste skridt for at udvikle bedre bygninger igennem bæredygtigt byggeri. Det er vigtigt for Safe-Con at virksomheden kan tilbyde rådgivning indenfor et bredt spekter af områder, der kan skaber værdi for vores bygherre, dette gælder især også bæredygtighed.

Det er vigtigt at tænke bæredygtighed ind i et stort perspektiv, og altid vurdere hvilke positive og ikke mindst negative effekter en projektændring har.

Sund og bæredygtig proces

For at sikre et bæredygtigt byggeri, som også hænger sammen økonomisk, er det vigtigt at have en struktureret og grundig proces. Det er i projekteringsfasen det er nemmest og billigst at få indarbejdet de nødvendige tiltag for at højne bæredygtigheden, derfor er det også vigtigt at have kendskab til de mange aspekter der kan indgå i en bæredygtighedsvurdering. Safe-Con har inddraget DGNB’s meget ambitiøse certificeringssystem, som en fast del af vores projekteringsrådgivning. Derved sikre vi i højere grad at få stillet de rigtige spørgsmål på de rigtige tidspunkter. Som værktøj har vi udviklet et procesdiagram, som sætter struktur på bæredygtighedsaspekterne ift. projekteringsfaserne, dette sikre at der tages stilling til så meget som muligt, så tidligt som muligt.

DGNB og Miljødiplom

Hvis vores bygherre ønsker at udmærke sig særligt bæredygtigt, vil Safe-Con kunne tilbyde rådgivning indenfor DGNB og BYG-Fyn’s miljødiplom. Derudover tilstræber vi at arbejde efter standarter som komplimentere arbejdet med systemerne. Som eksempel kan der nævnes vores grundige procesarbejde, som er screenet til at kunne score 55% i DGNB-systemet uden at implementere yderligere tiltag. Derudover har vi beskrevet mulige tiltag der kan indarbejdes for at opnå DGNBs højeste udmærkelse platin.

Vision

Safe-Con vil være den foretrukne rådgivningspartner for bygherrer, der sammen med os ønsker at fremme fejlfrit byggeri,
udvikle nye modeller for omkostningsoptimering og give hele branchen et kvalitetsløft gennem intelligente og innovative løsninger.

 

Mission

Safe-Con fungerer som 100 procent uafhængig rådgiver med indsigt i alle byggeriets faser fra udvikling til aflevering.

Safe-Con er bygherrens repræsentant og varetager projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde på højt fagligt niveau.

Safe-Con har sat byggeprocessen i system, står gerne for hele projektledelsen og for den løbende styring af fagentreprenører.

Safe-Con benytter Ajour som kvalitetsstyringssystem og arbejder altid med fuld gennemsigtighed for alle parter og delprocesser.

 

Værdier

Mod
Safe-Con tør udfordre byggebranchen med, at udvikle og implementerer nye modeller til, at skabe et fejlfrit byggeri med størst mulig optimering af omkostningerne for projektet. Vi tør udfordre gamle såvel som nuværende modeller, for at give hele branchen et kvalitetsløft gennem intelligente og innovative løsninger.
I byggebranchen gælder det hele tiden om, at udfordre nuværende modeller og udvikle disse, for at være på forkant.

Initiativ
Vi har tidligere erfaret, hvis bygherre skal have glæde ved samarbejdet, skal vi tage initiativet i projektet. Safe-Con tager initiativet til at invitere bygherre helt tæt på byggeriet, således bygherre konstant er orienteret om hvad der sker i byggeriet. Vi tror på, at initiativ, er en del af opskriften for et succesfuldt byggeri. Vi tager styringen og initiativet med, at lede projektet igennem ved at udbyde byggeriet i fagentrepriser og styre disse, vi tager initiativ for økonomi og kontrollere at byggeriet ikke overstiger budget. Vi tør at tage initiativet for projektet og lede det til enden efter bygherrens ønsker.

Tillid
Hos Safe-Con er mod, initiativ og tillid de vigtigste værdier når kunden vælger os.
Bygherre skal have tillid til Safe-Con. Tilliden ved at vælge Safe-Con, fremkommer ved at Safe-Con ænser alle detaljer i projektet. Tillid etableres over tid og bygger på et samarbejde, hvor alle aftaler overholdes og forventede resultater opnås. Det kræver, at de medvirkende i processen optræder troværdigt og pålideligt samt tager initiativ, der naturligt bør eksistere i enhver professionel relation.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 - 5000 Odense C - Danmark - CVR-nr. 37388629