En bedre vej til målet

Safe-Con er den uafhængige rådgiver for Bygherre, som kan varetage hele eller dele af byggeprocessen. Fra indledende idé, projektering, byggestyring til drift og vedligehold af det afleverede byggeri.
Det gør vi ved at sætte fokus på arbejdsprocesserne, tidligt i projektets stadie, ift. tid, økonomi, kvalitet og bygbarhed. Vi skærer dækningsbidraget fra de store totalentreprenører og køber mindre entrepriser og leverancer hvor arbejdet, som gives pris på, ligger i firmaet som egenproduktion. På den måde bygger vi typisk 7-10 % billigere. Vi rådgiver vores kunder i overensstemmelse med bygherrens vision om projektet.

Vision

Safe-Con vil være den foretrukne rådgivningspartner for bygherrer, der sammen med os ønsker at fremme fejlfrit byggeri,
udvikle nye modeller for omkostningsoptimering og give hele branchen et kvalitetsløft gennem intelligente og innovative løsninger.

 

Mission

Safe-Con fungerer som 100 procent uafhængig rådgiver med indsigt i alle byggeriets faser fra udvikling til aflevering.

Safe-Con er bygherrens repræsentant og varetager projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde på højt fagligt niveau.

Safe-Con har sat byggeprocessen i system, står gerne for hele projektledelsen og for den løbende styring af fagentreprenører.

Safe-Con benytter Ajour som kvalitetsstyringssystem og arbejder altid med fuld gennemsigtighed for alle parter og delprocesser.

 

Værdier

Mod
Safe-Con tør udfordre byggebranchen med, at udvikle og implementerer nye modeller til, at skabe et fejlfrit byggeri med størst mulig optimering af omkostningerne for projektet. Vi tør udfordre gamle såvel som nuværende modeller, for at give hele branchen et kvalitetsløft gennem intelligente og innovative løsninger.
I byggebranchen gælder det hele tiden om, at udfordre nuværende modeller og udvikle disse, for at være på forkant.

Initiativ

Vi har tidligere erfaret, hvis bygherre skal have glæde af samarbejdet, skal vi tage initiativet i projektet. Safe-Con invitere bygherre helt tæt på byggeriet, således bygherre konstant er orienteret om, hvad der sker i byggeriet. Vi tror på, at initiativ er en del af opskriften, for et succesfuldt byggeri. Vi tager styringen og initiativet med, at lede projektet igennem, ved at udbyde byggeriet i fagentrepriser og styre disse. Vi tager initiativ for økonomi og kontrollere at byggeriet ikke overstiger budget. Vi tør tage initiativ for projektet og lede det til ende, efter bygherrens ønsker.

Tillid
Hos Safe-Con er mod, initiativ og tillid de vigtigste værdier når kunden vælger os.
Bygherre skal have tillid til Safe-Con. Tilliden ved at vælge Safe-Con, fremkommer ved at Safe-Con ænser alle detaljer i projektet. Tillid etableres over tid og bygger på et samarbejde, hvor alle aftaler overholdes og forventede resultater opnås. Det kræver, at de medvirkende i processen optræder troværdigt og pålideligt samt tager initiativ, der naturligt bør eksistere i enhver professionel relation.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629