Thorsvej

BYGHERRE: CP BYG
ARKITEKT: Arkitektfirmaet TKT

Byggeriet omfatter overordnet set opførelse af 5-punkts-hus i 2 plan samt et længdehus, ligeledes i 2 plan. Længdehuset opføres på en eksisterende kælder til en tidligere kedelcentral.
Byggeriet, herunder også boligetagernes indvendige bærende skillevægge udføres i letklinkerbeton og fremstår udvendigt som skalmuret.
Etageadskillelse mellem stue og 1. sal udføres som huldæk. I øvrigt udgøres etageadskillelsen mellem kælder og stue i længdehuset af eksisterende in-situ-støbte betondæk, som igen bæres at et omfattende in-situ-støbt søjle-bjælke-system. Tagkonstruktionen udføres i ståltrapez. Punkthusene bliver funderet på pæle/brønde og bærende fundamentsbjælker samt selvbærende terrændæk.
Der er for denne byggesag udarbejdet konstruktionsprojekt samt statiske beregninger i forbindelse med konstruktionsprojektet.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This