Sondrupvej

BYGHERRE: Jesper Danø
ARKITEKT: Byggetilladelsen

Safe-Con forestod ingeniør bistand ved opførelse af trævilla. Safe-Con varetog beregning af konstuktioner af kloak, konstruktioner og fundamenter. Bygningen er direkt funderet og delvis funderet på den eksisterende kælder. Safe-Con forestod ligeledes for varmetabsrammen. Safe-Con forestod for konstruktion, statik, installation, energi samt projekt- og byggeledelse.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This