Sommerhus Gilleleje

PROJEKT: Gilleleje Sommerhus
STED: Gilleleje
ARKITEKT: Mette Lange
INGENIØR: Safe-Con
KUNDE: Lars Normann

Opførelse af eksklusivt 3-plans sommerhus beliggende ud til vandet i Gilleleje. Bygningen er opbygget af porebeton som fremstår skalmuret. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes porebeton, andre er af gips. Etageadskillelsen mellem kælder og stue samt 1. sal udgøres af letdæk. Tagkonstruktionen udgøres af bjælke-spær. Bygningerne er direkte funderet med tradtionelle stribefundamenter. Safe-Con har udført konstruktionsprojekt og statiske beregninger og forestod ligeledes for projekt- og byggeledelse.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This