Skt. Jørgensgade 44

BYGHERRE: Peter Larsen
ARKITEKT: Byggetilladelsen

Statiske beregninger som omfatter konstruktioner i forbindelse med opførelse af en bygning i 3½ plan med kælder. Bygningen renoveres / ombygges så kælder, stueetage og 1. sal forbliver. Tagkonstruktionen fjernes og der etablere 1½ etage ekstra, som opføres i let konstruktion. Bygningen er opbygget teglmure skalmuret. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes i tegl. Etageadskillelsen i eksisterende bygning er opbygget med traditionel bjælkelag. Etageadskillelsen mellem 2 sal og tagetagen udføres med nyt bjælkelag. Tagkonstruktionen udføres med præfabrikeret trempelspær. Bygningen er funderet direkte. Safe-Con forestod ligeledes for konstruktionsprojekt.”

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This