Skrillinge

BYGHERRE: CP Byg
ARKITEKT: TKT

Safe-Con forestod for ingeniør bistand ved opførelse af boliger, med MAB der styrer projektet og TKT som arkitekter. Safe-Con forestod ligeledes for de statiske beregninger som omfatter konstruktioner i forbindelse med opførelsen af 3 bygninger i 2 plan med i alt 22 boliger. Byggeriet er opbygget af præfabrikeret træskelet elementer som fremstår skalmuret. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes i præfabrikeret treskelet vægge. Etageadskillelsen mellem stue og 1. sal udføres i præfabrikeret træbjælkelag. Tagkonstruktionen udføres med præfabrikeret gitterspær. Bygningerne er funderet direkte.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This