Opførelse af 4.000 etagemeter lejlighedskompleks på fem etager med 350 m² erhverv (kontor) i stueplan og 4100 m² bolig samt P-kælder. Byggeriet er opført med betonelementer og beton in situ, hvortil etageadskillelsen er udført med huldæk.
Safe-Con projekterede konstruktioner, elementer og fundamenter samt projektering af kloak. Safe-Con forestod ligeledes for statiske beregninger, og energirammen på sagen samt tekniknotat til dimensionering af installation. Bygningen er direkte funderet.

Ryhavevej 7

PROJEKT: Ryhavevej 7
STED: Århus
ARKITEKT:  TKT
INGENIØR: Safe-Con
RÅDGIVER VENTILATION: Vita Ingeniører
KUNDE: CP Byg

Opførelse af 4.000 etagemeter lejlighedskompleks på fem etager med 350 m² erhverv (kontor) i stueplan og 4100 m² bolig samt P-kælder. Byggeriet er opført med betonelementer og beton in situ, hvortil etageadskillelsen er udført med huldæk.
Safe-Con projekterede konstruktioner, elementer og fundamenter samt projektering af kloak. Safe-Con forestod ligeledes for statiske beregninger, og energirammen på sagen samt tekniknotat til dimensionering af installation. Bygningen er direkte funderet.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This