Flintagergårdvej

BYGHERRE: MAB
ARKITEKT: TKT

Safe-Con forestod ingeniør bistand i forbindelse med opførelse af 27 boligere i 2 plan i Bellinges nye kvarter. Bygningerne er opbygget med bagmur og skillevægge i porebeton. Facader og gavle skalmures. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes udført i porebeton. Etageadskillelsen mellem stue og 1. sal udføres med huldæk. Tagkonstruktionen udføres med præfabrikeret gitterspær. Bygningerne er funderet direkte. I tilknytning til de statiske beregninger har Safe-Con ligeledes udarbejdet konstruktionsprojekt. Endvidere varetages hovedstatik og fundamentprojekt af Safe-Con på konstruktion og kloak.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This