Damsbovej 10

BYGHERRE: TenCate Danmark
KUNDE: Poul Rasmussen A/S
ARKITEKT: Poul Rasmussen A/S

Safe-Con forestod ingeniør bistand i forbindelse med opførelse af en tilbygning (Halbygning). Tilbygningen er opbygget med pæle- og fundaments projektet. En del står på pæle, hvortil den anden del er direkte funderet. Bærende hovedsystem består af stålspær, som aflevere lasten til punktfundamenter og fundaments bjælker. Terrændækket er udført i beton. Safe-Con, foruden de statiske beregning, forestod ligeledes for konstruktionsprojekt.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This