Dalumvej 33, Odense

BYGHERRE: Sielemann Ejendomme
ARKITEKT: Byggetilladelsen.dk
UNDERRÅDGIVER (INSTALLATIONER): ​​VITA ingeniører

Opførelse af 14 boliger og 3 restauranter i 2 etager med teknikkælder under den ene bygning. Bygningen er opbygget af porebeton som fremstår skalmuret. Boligetagernes indvendige bærende skillevægge er ligeledes porebeton. Etageadskillelsen mellem stue og 1. sal udgøres af huldæk. Tagkonstruktionen udgøres af præfabrikeret gitterspær. Bygningerne funderes direkte. Safe-Con projekterede konstruktioner og udførte statiske beregninger. Safe-Con forestod ligeledes byggeledelsen på dette varierede og flotte byggeri, der stod færdig på blot 9 måneder. VITA ingeniører blev entreret som underrådgiver for installationer på denne byggesag.

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Magnoliavej 2-4 - 5250 Odense SV - Danmark - CVR-nr. 37388629

Share This