Ole Jensen

 

+45 71 94 66 98

oj@safe-con.eu

uddannelse

1990

Bygningskonstruktør

Byggeteknisk Højskole i København

ERHVERVSERFARING

2019 – 2020

Marie Mørks Skole

Nyt udskolingshus på central placeret grund i Hillerød.

Skalmuret hus med særlig høj detaljering og kvalitet.

Rolle: Projektering, tilsyn

2017 – 2019

Stævnen

Helhedsplan for renovering af 151 boliger, som bl.a. omfatter tagudskiftning, facaderenovering og efterisolering

Rolle: Granskning, KS og byggeledelse

2017 – 2018

Spurvegården

Tag- og vinduesudskiftning på 15 bevaringsværdige etageejen-domme.

Rolle: KS, byggeledelse og fagtilsyn

2017 – 2021

Bellahøj Skole

Ny udskolingsbygning med idrætsfaciliteter samt ombygning af eksisterende bevaringsværdig skolebygning.

Rolle: Granskning, projektering

2019

Ringparken

Helhedsplan for renovering af 595 boliger, tagudskiftning, facade-renovering, afhjælpning af skimmelvækst, boligsammenlægnin-ger, tilgængelighedsboliger.

Rolle: Projektering, granskning og KS

2017 – 2018

Kantine og mødelokaler for KANT

Etablering af ny kantine, mødelokaler og tagterrasse for KANT Arkitekter.

Rolle: Projektering, byggeledelse

2017

Rungsted Skole

Udskiftning af facadepartier og vinduer på Rungsted Skole.

Rolle: Projektering, byggeledelse og tilsyn

2015 – 2016

Københavns Museum

Transformation af fredet ejendom til Københavns Museum. (Storm-gade 18). Transformation og renovering af ejendom til Københavns Museum (Stormgade 20).

Rolle: Bygningsarkæologisk undersøgelse, projektering, KS og tilsyn

2013 – 2015

Marinbiologisk Laboratorium

Ombygning af laboratorier, kontorer og undervisningsfaciliteter for Københavns Universitet, Helsingør.

Rolle: Projektering, KS, byggeledelse og tilsyn

2014

Sølvtorvskomplekset, Bygning 1

Tagudskiftning og indvendig renovering på bevaringsværdig ejen-dom for Københavns Universitet.

Rolle: Projektering, byggeledelse og tilsyn

2013

Sølvtorvskomplekset, Bygning 5, Maskinhuset

Renovering af udstillingshal og tagudskiftning på bevaringsværdig ejendom for Københavns Universitet.

Rolle: Projektering, byggeledelse og tilsyn

2010 – 2012

N. Zahles Gymnasieskole

Transformation og nye etager på bevaringsværdig ejendom og ind-vendig ombygning for N. Zahles Gymnasieskole.

Rolle: Projektering, KS, byggeledelse, projektopfølgning og tilsyn

2014

Hovedbygningen, glasskydedøre

Etablering af indvendige glasskydedøre med adgangskontrol i
fredet ejendom for Københavns Universitet

Rolle: Projektering, byggeledelse og tilsyn

2009 – 2010

Ørestad Skole og Bibliotek

Ny skolebygning, skoletandlæge og bibliotek i Ørestaden.

Rolle: Projekterende, CAD-administrator

1999 – 2004

Arlanda Lufthavn

Terminal og finger for Arlanda Lufthavn i Stockholm.

Rolle: Projekterende, CAD-administrator

2008 – 2010

BRF Kredit, ombygning

Ombygning af kontorer, foyer, kantine mv. for BRF Kredit i Lyng-by.

Rolle: Projektering og tilsyn

Kurser og efteruddannelse

2019

Praktisk udformning og opførelse af murværk

2018

Overbevis på skrift, Dorte Voigt

2018

Mundtlig præsentationsteknik, Dorte Voigt

2017

Projektleder, Leder med KANT

2015

Byggeri med tegl og mørtel

2014

Revit Architecture og Family, NTI

2014

Fortidens synder PCB, Byggecentrum

2013

Projektledelse i byggeriet, TI

2012

Arbejdsmiljøkoordinator, Byggecentrum

2011

Byggejura, Byggecentrum

AutoCAD, Point, Architecture, VBA

MicroStation, Triforma, 3D

Office programmer

Photoshop, InDesign

Træfacader, trægulve

Sprog

Dansk: Modersmål

Engelsk: Flydende både tale og skrift

Har du et projekt, du skal have hjælp til?

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 – 5000 Odense C – Danmark – CVR-nr. 37388629