Mikkel Bang Hedelund

Født: 3 april 1990

+45 53 61 48 08

mbh@safe-con.eu

Nedergade 33, 3, 5000 Odense C

uddannelse

2017-2019

Diplomingeniør, Syddansk Universitet

2013-2016

Tømrer, Odense tekniske skole /Magnus Truelsen & Buch

2011-2013

Sergent, Sønderborg sergentskole

2006-2009

Højere teknisk examen – Odense tekniske gymnasium

ERHVERVSERFARING

2019-2021

Ingeniør, ansvarlig for bæredygtighed, Safe-Con

Jeg har siden min start ved Safe-Con haft ansvaret for diverse ingeniøropgaver, med særligt fokus på konstruktions delen. Jeg har været projektansvarlig på opgaver op til og med KK2.

Jeg har arbejdet i alle faser af byggerier, jeg har primært arbejdet i projekteringfasen, men også arbejdet med ideoplæg og tilsyn under udførelse.

Jeg er ansvarlig for bæredygtighed, og har arbejdet med diverse opgaver indenfor DGNB og Miljødiplom.

2011-2013

Militær tjeneste, værnepligtig/konstabel/sergent

Min militære tjeneste sluttede som sergent i Skive. I militæret har jeg udviklet mig meget personligt, og lært en masse om ledelse og samarbejde, på måder man ikke kan lærer i det civile.

2013-2016

Magnus Truelsen & Buch, lærling

Jeg arbejdede hele min læreperiode hos Magnus Truelsen & Buch, hvor jeg endte med at få ansvaret for mine egne projekter. Jeg opsøgte disse opgaver, og blev motiveret af at levere arbejde i alle højeste kvalitet til tiden.

2016-2017

CNJ byg, Tømrer

Jeg arbejdede på Sjælland med at bygge rækkehuse, og opsøgte så mange forskellige opgaver jeg kunne, for at dygtiggøre mig.

PROJEKTERFARING

2019

Tvis, Nyt domicil

I forbindelse med en større renovering, og udvidelse med 1100m2 af Tvis eget domicil samt tilførelse af erhvervsudlejningsejendomme, havde jeg projekteringsansvaret for konstruktioner. Projektet var opført som 2 tilbygninger i 2 plan, i en stålrammerkonstruktion med huldækselementer og lette facader

2020

Munkebjerg Business Park, Miljødiplom

I forbindelse med opførelsen af Barfoed Group NS nye kontorhus, var der et ønske om at tage et særligt miljøhensyn, og dokumentere dette for at opnå et Miljødiplom. Jeg havde ansvaret for opgaven, og vi modtog på baggrund af redegørelsen et miljødiplom. I Projektet havde vi et særligt fokus på fleksibilitet, affaldshåndtering, godt indeklima herunder farlige kemikalier.

2019

P-kælder, Munkebje.rg Park

I forbindelse med opførsel af underjordisk P-hus pa Munkebjerg Park for Barfoed Grnup P/S, udførte jeg projektering, herunder også elementprojektering, ingeniør-tilsyn og kvalitetssikring under udførslen. Kælderen er opført rned loft a1 TI-elementer, båret af søjler og bjælker, endvidere dimensioneret til tung trafik og senere udvidelse – der bygges for under 50 mio

KURSER og efteruddannelse

DGNB-Konsulent i nye bygninger med tillægskurserne

 • LCA, Livscyklusanalyse

 • LCC, Levetidsomkostninger

Mentor på SDU

 • Kommunikationsteknik
 • præsentationsteknik
 • konflikthåndtering

IT

Jeg er erfaren bruger af:

 • LCAbyg

 • LCCbyg

 • BE18

 • AutoCAD
 • Revit
 • ArcMap

Sprog

Har du et projekt, du skal have hjælp til?

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 – 5000 Odense C – Danmark – CVR-nr. 37388629