Mandeq Ahmed

Født: 20. marts 1998

+45 53 61 48 08

ma@safe-con.eu

uddannelse

2017 – 2021

Diplomingeniør uddannelse, bygningsteknik – Syddansk Universitet, Odense

Jeg har i mit afgangsprojekt dimensioneret et 5 etagers boligbyggeri med fokus på de bærende elementer i byggeriet.

2019 – 2020

Udlandsophold, 6 måneder i Malaysia – Nottingham University

På mit udlandsophold har jeg hovedsageligt haft konstruktionsfag som: Geotechnics, Concrete structures, derudover har jeg haft spændene fag som: Traffic Engineering og Coastal Engineering

2014 – 2017

Gymnasie, Studentereksamen (STX) – Mulernes Legatskole, Odense.

ERHVERVSERFARING

2020 – 2020

Praktikant/Byggeleder hos Banedanmark, Fredericia

– Haft ansvar for fagtilsyn i marken samt kvalitetssikring i udførelsesfasen.

– Haft ansvar for mit eget projekt, hvor jeg har været med på opsætning af råhus til projektet, skulle ud i udførelsesfasen.

– Deltagelse af byggemøder samt løsning af udfordringer, der kan forekomme i en bygge proces

2019 – 2020

Studiejob, rådgivende ingeniør i Malaysia

– Haft ansvar for udførelse samt kvalitetssikring af statiske beregninger for et etagebyggeri.

– Haft daglig kontakt til bygherre hvor jeg gennem møder har været med til optimering af en én familie huse.

KOMPETENCER

– Statiske beregninger

– Lodret- og vandret lastnedføring

– Geotekniske undersøgelser

– Dimensionering af bærende konstruktioner

Sprog

Dansk: Flydende både tale og skrift

Somalisk: Flydende både tale og skrift

Har du et projekt, du skal have hjælp til?

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 – 5000 Odense C – Danmark – CVR-nr. 37388629