Jacob B. Jacobsen

Født: 11. september 1974

+45 20 56 04 38

jbj@safe-con.eu

uddannelse

2007 – 2009

HD på Odense Universitet

Opstart den 03.09.2007, 1. del færdig 01.08.2009

2007 – 2007

Kurser i:

Byggejura 1., 2. og 3. del, Mødeledelse, TrimByg, Planlægning i eget arbejde, Forhandlingsteknik, Økonomistyring.

2002 – 2005

Bygningskonstruktør

Sofiendalsvej 60 A, 9000 Aalborg. Under mit studie har jeg lagt vægt på fagene i Plan og Styr og Statik. Herved har jeg erhvervet mig specielt godt kendskab til Excel-regneark og Microsoft Project.

Specialer:
5. Semester ABR 89
7. Semester Partnering

2002 – 2005

Studierelevant arbejde

Under min uddannelse har jeg brugt fire uger af hver sommerferie samt meget af min fritid på at hjælpe med udregning af tilbud og byggepladsstyring i renoveringsafdelingen i MT Højgaard.

2001 – 2002

Murersvend ved MT Højgaard A/S

Efter min læretid blev jeg ansat i renoveringsafdelingen som murer. På dette tidspunkt stod det klart for mig, at jeg gerne ville læse videre til bygningskonstruktør. Efter en samtale med afdelingsleder Jørn Ottosen blev jeg ansat til at hjælpe med tilbudsudregning på en sag til Flyvestation Aalborg, mens jeg ventede på uddannelsesstart.

1998 – 2001

Murerlærling ved Højgaard & Schultz

Første murerlærling i renoveringsafdelingen i Aalborg. Jeg var glad for min læretid og fik lov til at prøve alle murerfagets discipliner. Jeg befandt mig godt på en byggeplads og opbyggede i denne tid en stor respekt for faget.

1996 – 1998

Arbejdsmand ved Højgaard & Schultz

Blev ansat i renoveringsafdelingen i Aalborg, som foretog en altanrenovering i Hørhaven og Rughaven. I denne tid beskæftigede jeg mig med at passe murersvendene op, samle Haki-stillads og lave forskellige forefaldende arbejdsopgaver.

1995 – 1996

Militærtjeneste

Udstationeret på Nr. Uttrup Kaserne ved kamptropperne.

ERHVERVSERFARING

2016

  • Opstart SafeBand

  • Opstart Safe-Con

  • Salg af Status Consult og Ajour System.

2012 – 2015

Status Consult

Status Consult skal udelukkende være bygherres tredje øje, som overvåger byggesagen, herunder sørger for byggestyringen (at tid og pris overholdes) samt kvalitetssikringen og sikkerheden på pladsen. Ajour bliver oprettet og brugt til styring.

2011 – 2015

Statusdk ændrer navn til Ajour System A/S.

2009 – 2010

Opstart eget firma ApS (www.statusdk.com)

Arbejder med implementering af digital registrering af mangler via håndholdte enheder. Et kvalitetssystem til virksomheder, som arbejder med synlige fejl og mangler

2008 – 2010

Rolf Barfoed A/S (Ansat 01-07-2008)

Projektchef med ansvaret for Munkebjerg Park, et projekt til 500-600 mio. Implementering af nye økonomisystemer/risikostyring samt udfærdigelse af ny lokalplan, kontraktgrundlag og opstart af projektet. Jeg fungerede som projekteringsleder, projektleder og entrepriseleder, indtil der blev ansat en nyuddannet bygningskonstruktør i 2009.

2007 – 2008

MT Højgaard A/S

Projektleder

2005 – 2007

MT Højgaard A/S

Entrepriseleder og tilbudsberegner for egenproduktion

2005 – 2005

MT Højgaard A/S, deltid

Ansættelsen den 24-01-2005 – 01-06-2006 som byggepladsassistent indebar, at jeg fulgte sagen ”Østparken”, som jeg gav tilbud på i mit praktikforløb og vandt (45 mio.)

2003 – 2005

Åbning af eget firma (TJ-Konstruct)

Opstart sammen med medstuderende. K´et i Konstruct antyder, at vi er konstruktører og ikke arkitekter – det er ikke en stavefejl.

Opgaver udført:

Udnyttelse af tagetage på Kastetvej 59-61 Tagetagen skulle ombygges til lejemål med hems og to kviste pr. lejemål. Endvidere skulle der iværksættes en facaderenovering af hele den fireetagers ejendom, som omfattede nye vinduer og facadepartier til erhverv i stueetage. Bygherre: Kim Jacobsen, Nybolig Erhverv

Udregning af tilbud på Hjørring Gymnasium Gymnasiet skulle gennemgå en renovering ad tre etaper. Arbejdsgiver: MT Højgaard MT Højgaard fik opgaven.

PROJEKTERFARING

2019 – 2023

Munkebjergvænget Delområde A1

Bygherre: Barfoed Group P/S

Projektledelse, tilbudsberegning, udbud, indkøb, entrepriser og byggestyring. Opførsel af seniorboliger, ungdomsboliger i 10 etager, lejeboliger, café, institution, lægeklinik, og fuld sammenhængende P-kælder under 4 blokke. Udføres i samarbejde med Klaus Nielsen Ingeniør og Juul | Frost Arkitekter.

2018 – 2020

Munkebjergvænget Delområde D

Bygherre: Barfoed Group P/S

Projektledelse, tilbudsberegning, udbud, indkøb, entrepriser og byggestyring. Opførsel af 2500 m² P-kælder ved Niels Bohrs Allé. Udføres i samarbejde med Safe-Con Ingeniør.

2018 – 2020

Munkebjergvænget Delområde C / Munkebjergvænget Lidl

Bygherre: Barfoed Group P/S

Projektledelse, tilbudsberegning, udbud, indkøb, entrepriser og byggestyring. Opførsel af en ambitiøs dagligvarebutik hvor æstetik, funktion og kvalitet er i højsædet. Udføres i samarbejde med Safe-Con Ingeniør og Juul | Frost Arkitekter.

2018 – 2021

Munkebjergvænget Delområde C / Munkebjerg Business Park

Bygherre: Barfoed Group P/S

Projektledelse, tilbudsberegning, udbud, indkøb, entrepriser og byggestyring. Opførsel af moderne kontorhus i fem etager. Udføres i samarbejde med Safe-Con Ingeniør, Juul | Frost Arkitekter og Bravida Danmark.

2017 – 2020

Munkebjergvænget Delområde B

Bygherre: Barfoed Group P/S

Projektledelse, tilbudsberegning, udbud, indkøb, entrepriser og byggestyring. Opførsel af 145 lejligheder i 2 blokke på Munkebjergvænget i størrelsesordenen 1-4 værrelser. Udføres i samarbejde med Safe-Con Ingeniør og Juul | Frost Arkitekter.

2016 – 2017

H.C. Ørstedsvej 65-69

Frederiksberg. Parkeringskælder i en etage samt dagligvarebutik i stuen og fireetagers bygning med boliger. Bygherrerådgivning, projekteringsledelse, udbudsprojekt, økonomi samt styring af pladsen. P-kælder udføres med afskærmende sekantpæle i kalk, og grundvandet sænkes 2,4 meter. Geologiske og hydrogeologiske undersøgelser har været omfattende. Økonomi ca. 106 mio.

2016 – 2017

Ombygning og renovering af Marie Jørgensen Skole

Projektering, projekt- og byggeledelse.

2016 – 2017

300 boliger i Ballerup.

Bygherrerådgivning, projekt- og projekteringsledelse.

2016 – 2017

Projektering og projektledelse af IBF Erhvervspark i Roskilde

Økonomi 38 mio.

2016 – 2016

Udregning af pris og tid samt udførelse af én bolig i Kronprinsessegade

Kontakt til Kulturstyrelsen og andre myndigheder samt bygge- og projekteringsledelse.

2014 – 2015

Udregning af pris og tid samt udførelse af to boliger i Pilestræde (KBH)

To boliger i Østergade (KBH), fire boliger i Vestergade (Odense), to boliger og udvikling af baghus på Duntzfelts Allé (Hellerup). Endvidere udførelse af ingeniørrapport samt pælefundering på projekterne i Pilestræde og på Duntzfelts Allé.

2014 – 2016

Højbro Plads i København.

Omfattende renovering af det gamle miljøministerium med 24 boliger i tre etager samt erhverv i stuen. Udvikling af projekt samt udregning af økonomi og tid. Møder med myndigheder, KUA og byggemyndighed samt indkøb af og styring af rådgivere.

Udbud i fagentreprise samt byggestyring.
Bygherre: Barfoed Group P/S
Budget: 100 mio.

2013 – 2014

Bygherrerådgiver for OAB på OAB´s eget hus.

Aflevering og projekt via Ajour System.
Bygherre: OAB
Udførende: Fagentrepriser
Fokus på energioptimering, herunder standbyforbrug i dagtimerne såvel som nattetimerne. Der er blevet udført grundige undersøgelser på lysstyringen om dagen med dæmp og sluk alt, og der blev implementeret omfattende automatisk styring for at løse disse problemstillinger. Endvidere er der lavet udbud på solceller og efterfølgende beregninger af effekten.

2012 – 2013

Bygherrerådgiver for OAB på Godsbanen.

Aflevering via Ajour System.
Bygherre: OAB
Udførende: Opus sammen med Hansson og Knudsen A/S
Budget: 120 mio.

2011 – 2011

Implementering og salg af IT-systemer

Samt ansvaret for stål- og betonentreprisen ved ombygningen af Rosengårdscentret for Hans Jørgensen og Søn A/S. Der blev registreret tilsynsnotater via Ajour-systemet til en værdi af 250.000,00 kr. ekskl. moms. Ved de efterfølgende møder blev hele beløbet anerkendt.

2009 – 2015

Udvikling, implementering og salg af IT-systemer

Til byggebranchen. Rådgivere, bygherrer og entreprenører. Ansvarlig for mangelafhjælpningsforløbet samt for opsætning af tilsynsplaner, kvalitetssikringsprocedure samt drift og vedligehold.

2008 – 2009

Skattecenter i Haderslev

Bygherre: Rolf Barfoed A/S
Udførende: KPC Totalentreprise ca. 100 mio.
Projektchef Hos Rolf Barfoed

2008 – 2009

Bauhaus i Ishøj

Bygherre: Rolf Barfoed A/S
Udførende: KPC Totalentreprise ca. 110 mio.
Projektchef Hos Rolf Barfoed

2008 –

Overordnet ansvar for renovering af 220 boliger i munkebo

Bygherre: Rolf Barfoed
Udførende: Rolf Barfoed i fagentreprise og egenproduktion
Projektchef Hos Rolf Barfoed

2008 –

Munkebjerg Park:

Etape 1 opførelse af 188 ungdomsboliger (111 mio.)
Barfoed Development A/S
Projektchef Hos Rolf Barfoed

2007 – 2008

Christians Park, Odense

Barfoed Development A/S
Projektleder/projekteringsleder
Totalentreprise, 72 boliger fordelt på 3 blokke (60 mio.) Første konceptbyggeri i Odense (Nærbo)
Stor forureningsdel (udgør ca. 8 mio.)
Ny lokalplan

2006 – 2007

Sanderum Plejecenter, Odense (45 mio.)

Odense Kommune, Henrik Max
Projektleder/projekteringsleder Ombygning og tilbygning til eksisterende plejehjem. En stor egenproduktion med murer, tømrere og beton

2005 – 2006

Villestofte Plejecenter, Odense

Odense Kommune, Henrik Max
Entrepriseleder
Ombygning og tilbygning til eksisterende plejehjem

2004 – 2005

Altan – og facaderenovering af Østparken boligselskab i Aalborg.

(45 mio. i egenproduktion. Jeg havde kalkuleret opgaven)
Bygherre: Østparken boligselskab
Arkitekt: Arkitektfirmaet NORD

2005

Vesterbro 23

MT Højgaard/Arkitektfirmaet NORD/Boligselskabet Østparken
Projektleder: egenproduktion
Facaderenovering, ny oppudsning af facade samt diverse
udskiftninger af sålbænke og gamle sten

2004 – 2005

Lundegårdsparken, Hjørring

MT Højgaard/Brix & Kamp/Boligforeningen AB
Projektleder: egenproduktion
Facaderenovering (omfugning) af boligkompleks
Fagentreprise

Sprog

Har du et projekt, du skal have hjælp til?

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 – 5000 Odense C – Danmark – CVR-nr. 37388629