Henrik Hyrup Mahler

Født: 21.februra 1975

+45 20 96 46 56

hm@safe-con.eu

Nedergade 33, 3, 5000 Odense C

uddannelse

2002 – 2006

Diplomingeniør, Odense Teknikum

2001 – 2002

Adgangskursus, Odense Teknikum

1996 – 1997

Sergent, Sønderborg Sergentskole

1991 – 1995

Tømrerlærling, FH Byg Gelsted

ERHVERVSERFARING

2016 –

Safe-Con A/S Projektleder og indehaver

Arbejder med projektering, byggeledelse, udvikling af projekter mv. Pt. varetager jeg byggeledelsen af opførelsen af Svane Køkkens nye domicil i Odense

2016 –

Marie Jørgensen Skolen

Om- og tilbygning af eksisterende skole. Projektering af ingeniørydelserne tilknyttet projektet, samt byggeledelse af 3 separate tilbygninger og ombygning af eksisterende hovedbygning.

2016 –

Svane Køkken Nyt Domicil

Byggeledelse i forbindelsen med opførelsen af nyt domicil for Svane Køkken i Odense. Ca. 3500 m2 kontor og udstillingslokaler.

2016 –

Thorsvej, Åbyhøj

Projektering af 18 boliger i Åbyhøj der opføres i 2 etager. Projektet indeholder 5 punkt huse og ét længehus. Punkthusene er pælefunderet og opført i elementer og fremstår skalmuret. Længehuset er placeret oven på en eksisterende kælder fra en tidligere fjernvarmecentral. Bygninger er udført med 14 meter lange In-situ støbte betonbjælker, der understøttes af eksisterende kældervægge og In-situ støbte betonsøjler, der understøtter ovenstående elementer.

2016 –

Skrillinge

Projektering af 28 boliger der er udført i træelementer fra Tassinge Elementer. Kloakprojekt er udført med magasinledninger og vandbremser for forsinkelse

2015 – 2016

Jens Sandberg A/S Projektleder

Referencer:

Stenfiskerkajen, 178 ungdomsboliger Udførelse af in situ-betonentreprisen til 178 ungdomsboliger, herunder støbning af to parkeringskældere og gruber for skraldesug. Alle arbejderne er udført på pælefundering. Arbejderne er udført som underentreprenør for KPC.

Affaldsterminal for centralt skraldesug i Odense C
Opførelse af bygning for centralt skraldesug. Arbejdet er udført i den fagentreprise, hvor jeg har gennemført råhusentreprisen, med borede pæle, selvbærende terrændæk, elementleverance og -montage samt stålentreprisen.

Bogense Søbad
Støbning af selve trappeanlægget, der er placeret i vandet, hvor store dele af støbningerne er udført som undervandsstøbninger.

Spurvelundskolen, om- og tilbygning
Om- og tilbygning af Spurvelundskolen i fagentreprise, hvor jeg var projektleder for jord, kloak og beton, murer, elementleverance og -montage samt stålentreprisen.

2014 – 2015

StatusConsult Projektchef

Referencer:

Videnbyen i Cortex Park

Byggeleder på opførelsen af Ny Forskerpark/Videnbyen, der er fællesdomicil for henholdsvis Den Fynske Forskerpark, University College Lillebælt og Syddansk Universitet. Bygningen er fire separate bygninger med kontorfaciliteter i 3 etager, der samles i 4. og 5. etage. Bygningerne består af kontorer og en sportshal i glas. Sportshallen er udkraget og bliver båret af opsvejste stålgitre. Byggeriet er udført som fagentreprise og med ca. 100 mænd på pladsen, når der var flest. Arbejdet bestod i koordinering af arbejder faggrupperne imellem, økonomistyring, kvalitetskontrol mv.

Byggeriet beløb sig i alt til 98 mio. og blev opført på 12 måneder.  Se her

2011 – 2014

Jorton A/S Projektleder

Referencer:

Hotel Sinatur, Nyborg, etape 1 og 2
Opførelse af hotel og konferencecenter i etape 1 samt renovering og implementering af ekstra etage på to eksisterende bygninger i etape 2. Arbejdet involverede egenproduktion og styring af underentreprenører i fagentrepriserne in situ-beton, elementmontage og murer. Byggeriet beløb sig i alt til 120 mio., hvor fagentrepriserne udgjorde ca. 26 mio.  Se her

Møntergården, ny udstillingsbygning for Odense Bys Museer. Opførelse af spektakulært byggeri i Odense midtby. Arbejdsforholdene på projektet var præget af minimalt arbejdsrum og høj kompleksitet. Arbejdet involverede egenproduktion og styring af underentreprenører i fagentrepriserne in situ-beton, elementmontage og murer. Byggeriet beløb sig i alt til 65 mio., hvor fagentrepriserne udgjorde ca. 13 mio. Se her

Plejecenter Trekroner Opførelse af Plejecenter Trekroner, der er Danmarks største passivhus. Arbejdet blev udført som fagentreprise med entrepriserne in situ-beton og elementmontage. Byggeriet beløb sig i alt til 198 mio. hvor fagentrepriserne udgjorde ca. 18 mio. Se her

Thurø Skole, om- og tilbygning
Om- og tilbygning af Thurø skole i hovedentreprise med 12 fagentrepriser herunder. Byggeriet er igangværende. Licitationen var på knap 40 mio.

2010 – 2016

Mahler, Rådgivende Ingeniør
Statiker og indehaver

Udarbejdelse af div. konstruktionsprojekter med alt lige fra simple bjælkeberegninger til femetagers boliger. Jeg har projekteret både for private og offentlige bygherrer

2010 – 2011

MN-entreprenøren A/S
Projektleder og kalkulatør

Mit virke ved MN-entreprenøren A/S bestod hovedsageligt i at udføre anlægsopgaver, herunder også betonarbejder. Her stod jeg for kalkulationen af tilbuddene, kontrahering med hoved- og underentreprenør, projektledelse mv. Jeg har også forestået projektering af større kloak- og anlægsopgaver i forbindelse med konkurrenceprojekter, MN-entreprenøren A/S har deltaget i.

2006 – 2010

Henry Jensen A/S
Konstruktionsingeniør

Jeg var konstruktionsingeniør ved Henry Jensen A/S i knap 5 år. Jeg har arbejdet med mange aspekter inden for forskellige ingeniøropgaver, såsom projektering, tilsyn, byggeledelse, energiberegninger, myndighedsbehandling, udfærdigelse af byggeprogrammer osv. Det er dog især indenfor projektering, at jeg har brugt mine resurser – jeg har min force inden for konstruktioner: Jeg har projekteret alt lige fra parcelhuse over institutioner til etagebyggeri, herunder statik, stabilitet og fundering, og jeg har også erfaring med vej og anlæg.

2006 – 2010

Hundsbæk og Henriksen A/S
Konstruktionsingeniør

Projektering af etagebyggeri.

1998 – 2000

Overlund Tømrer- og Snedkerforretning A/S
Tømrer

Arbejdede som tømrer med nybyg og renovering i større og mindre omfang og var et halvt år i Norge i forbindelse med opførelsen af Statoils hovedkontor i Lilleaker.

1996 – 1998

Soldat i Hæren, Prinsens Livregiment i Viborg
Sergent

Jeg har tilbragt 3 år i hæren ved Prinsens Livregiment i Viborg, hvor jeg havde rang af sergent. Jeg uddannede danske rekrutter og soldater fra Baltikum, der skulle udsendes til Bosnien. Jeg har været udsendt til Bosnien i ½ år i 1998.

1991 – 1995

FH Byg Gelsted
Tømrerlærling

Tømrerlærling på godt og på ondt

KURSER

  • Brandkursus ved DBI

  • Energikursus vedr. energirammeberegninger

  • Overgangen fra DS-normer til Eurocode

  • Koorporationens AB 92-kursus

  • Arbejdsmiljøkursus

Sprog

Har du et projekt, du skal have hjælp til?

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 – 5000 Odense C – Danmark – CVR-nr. 37388629