Anders Leger Hjort

Født: 08. august 1992

+45 53 62 48 08

alh@safe-con.eu

Nedergade 33, 3, 5000 Odense C

uddannelse

2019

Entrepriseret 2 – AB 18 i praksis

Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvordan du håndterer praktiske juridiske risici i forbindelse med tilbudsfasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18..

2019

Entrepriseret 1 – AB18

Kursus i Entrepriseret 1 – AB18, aftalelov, udbudsret, og AB18, hos Dansk Byggeri ved Henrik Fausing.

2018

Arbejdsmiljøkoordinator

Sikkerheds- og arbejdsmiljø-mæssig styring og koordinering af byggepladser og andre arbejdspladser

2015 – 2018

Bygningskonstruktør, EAL

Jeg har modtaget undervisning i ledelse og samarbejde med fokus på byggebranchen, samt planlægning og projektering af byggeri.

2012 – 2012

Hærens Basis Uddannelse (HBU) Jyske Dragonregiment

Frivillig værnepligt ved kamptropperne i Holstebro. Her blev jeg disciplineret, undervist i kortlæsning, førstehjælp med bronze og opnåede feltskyttemærke. Efterfølgende optaget til reserveofficer i flyvevåbnet. Uddannelsen blev dog nedlagt grundet ny forsvarsreform. Optagelsesprocenten var ca. 3%.

2009 – 2012

Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Jeg havde i tredje G, valgfaget Byggeri og Energi på A-niveau. Dette har banet vejen for hvor jeg er i dag.

ERHVERVSERFARING

2018 – 2018

5E Byg, Odense (Studiejob)

Jeg indgik som en del af byggeledelsen i januar måned, på 5E Bygs Cortex Park, hvor jeg arbejde med overdragelse af mine arbejder, samt etablering af hejs, murerentreprisen, byggepladsen og den fortsatte jord, beton-entreprise.

2017 – 2018

5E Byg, Odense (Praktik)

Jeg indgik som en del af et team på i alt tre byggeledere og en projektchef, på Cortex Park. Her jeg stod, på lige fod med de øvrige byggeledere, for den daglige ledelse af byggepladsen, samt for etablering og vedligeholdelse af byggeplads. Derudover havde ansvaret for jord, beton-entreprisen. Praktikperioden var på i alt 20 uger.

2016 – 2018

Målemedhjælper. (LIFA, Odense)

Jeg assisterer landinspektører og landmålere ved måleopgaver på byggepladser og lignende. Derudover er jeg ude på måleopgaver selvstædigt, vedligeholder firmabiler og virksomhedens kontor i Odense samt en masse små opgaver som kommer i løbet af dagen. Arbejdstid: 1-2 dage om ugen.

2012 – 2012

Værnepligtig (Jyske Dragonregiment, Holstebro)

2011 – 2012

Livredder – Kursus (Erritsøhallen, Erritsø)

Kursus i svømmehallens faciliteter, samt livreddende førstehjælp ved drukneulykker. Ansvaret for svømmehallen generelt.

Projekterfaring

2020 – 2020

Munkebjerg Busniess Park

Opførsel af moderne kontorhus på 5 etager i søjle/bjælkesystem med lette facadekassetter. Huset har fuld kælder med parkering, teknik og velfærdsfaciliter og har flere udkragninger og niveauspring med udfordrende knudepunkter, samt restaurant. Rollen har været byggeleder jf. Ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab, i samarbejde med kollega.

2018 – 2020

Munkebjergvænget Delområde B

Bygherre: Barfoed Group P/S

Entreprise- og byggeledelse. Opførsel af 145 lejligheder i 2 blokke på Munkebjergvænget i størrelsesordenen 1-4 værrelser.

2017

Cortex Park

Praktik som entreprise- og byggeledelse. Opførelse af 96 studieboliger.

Sprog

Har du et projekt, du skal have hjælp til?

Safe-Con

er en rådgivningsvirksomhed med speciale i projektledelse, bygherrerådgivning og ingeniørarbejde. Vi er den 100 % uafhængige og uvildige rådgiver, der har indsigt, viden og overblik i alle byggeriets faser lige fra udvikling til aflevering af det færdige projekt.

Safe-Con styrer projektet til en fast pris og skærer dækningsbidraget væk.

Nedergade 33 – 5000 Odense C – Danmark – CVR-nr. 37388629